Učitelé

Bartáková Vladěna, Mgr.

bartakova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 1.A

Drahotská Alena

drahotska@zs.mokra.cz

vedoucí školní družiny

Hořavová Jarmila, Mgr.

horavova@zs.mokra.cz

učitelka Čj, Nj, třídní učitelka 8.A

Kadaňková Jana, Mgr.

kadankova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 1.B

Kartusová Nikola, Mgr.

kartusova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 3.B

Konrádová Eliška, Mgr.

konradova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 4.B

Kopecká Bohuslava, Mgr.

kopecka@zs.mokra.cz

učitelka Vv, Pč, třídní učitelka 2.A

Kováčik Josef, Mgr.

kovacik@zs.mokra.cz

učitel Aj, D, Inf; třídní učitel 9.A, koordinátor ŠVP

Kubáňová Jana, Mgr.

kubanova@zs.mokra.cz

učitelka D, VkO; metodik prevence

Kyzlinková Nina, Mgr.

kyzlinkova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 5.A

Markus František, Mgr.

markus@zs.mokra.cz

učitel Z, Tv; třídní učitel 6.A

Markusová Lucie, Mgr.

markusova@zs.mokra.cz

učitelka Čj, Vv; třídní učitelka 6.B

Opatřilová Olga, Mgr.

opatrilova@zs.mokra.cz

učitelka Aj

Opavská Monika, Mgr

opavska@zs.mokra.cz

třídní učitelka 3.A

Lavičková Ivana, Mgr.

lavickova@zs.mokra.cz

učitelka Př, Ch; třídní učitelka 7.A

Pětivlas Tomáš, Mgr., Ph.D.

reditel@zs.mokra.cz

ředitel; učitel Tv

Studená Katuše, Mgr.

studena@zs.mokra.cz

třídní učitelka 4.A

Šimková Šárka, Mgr.

simkova@zs.mokra.cz

zástupkyně ředitele; speciální pedagog, učitelka 1.st.

Šotnarová Miroslava, Mgr.

sotnarova@zs.mokra.cz

učitelka M, F

Tannenbergová Petra, Mgr., Ph.D.

tannenbergova@zs.mokra.cz

učitelka Aj, Nj; výchovná poradkyně

Urban Zdeněk, Mgr.

urban@zs.mokra.cz

učitel F, Tv, Inf; koordinátor ICT

Vaníčková Lucie Anna, Mgr.

vanickova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 2.B

Vojtěch Martin, Mgr.

vojtech@zs.mokra.cz

učitel M, F; třídní učitel 7.B

Vojtěchová Zuzana, Mgr.

vojtechova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 5.B

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal