Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Jana Mikulášková

Školní jídelna – telefon:

(+420) 515 537 184

Školní jídelna – e-mail:

mikulaskova@zs.mokra.cz

Přihlašování, odhlašování stravy:

jidelna@zs.mokra.cz

Objednávání stravy:

www.strava.cz číslo zařízení: 3776heslo:    variabilní symbol

číslo účtu šk. jídelny

111096957/0300

 Provozní řád školní jídelny

Informace pro strávníky pro školní rok 2018–2019

 

Ceny obědů ve školní jídelně: 

Žáci 7–10 let                        23,– Kč/ 1 oběd

žáci  11–14 let                      25,– Kč/ 1 oběd

žáci  15 a více let                 27,–Kč/ 1 oběd

cizí strávníci                        57,– Kč/1 oběd

Do věkových  skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku.

Placení obědů

1. Trvalým příkazem na účet školní jídelny: 111 096 957 kód banky 0300 vždy do 15. dne měsíce předem (na školní rok od 15.8 až 15.5.).  Stravné lze uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách, v takovém případě je povinnost strávníka se na následující měsíc sám přihlásit.

2. Změnu účtu strávníka je třeba nahlásit do školní jídelny.

Výše záloh na stravu:       

žáci  7–10 let                   500,– Kč

žáci  11–14 let                 550,– Kč

žáci  15 a více let             600,–Kč

cizí strávníci                    1.260,–Kč

Důležité upozornění: Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školní jídelny, má následující dny obědy odhlášené. Oběd lze přihlásit, až když dojde platba na účet školní jídelny.

Odhlášení obědů: Na další den lze oběd odhlásit telefonicky (tel.číslo: 515 537 184),              e-mailem mikulaskova@zs.mokra.cz, jidelna@zs.mokra.cz nebo osobně v jídelně vždy do 13.00 hodin.

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je povinnost strávníka oběd odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119 je možné stravování žáka pouze v jeho přítomnosti ve škole. To znamená, že v případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. může dítě za sníženou cenu (tj. finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (tzv. neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše  a to i v případě že stravu nevyzvedne („strava propadne“).

Objednávání obědů:

Strávníci mají možnost  výběru ze dvou jídel. Chod  č.1 je přihlášen vždy  po uhrazení stravného. Chod č. 2 je možnost objednat přes internet ob jeden den nepočítá se sobota a neděle (příklad : ve ČT objednává PO), nebo v boxu v jídelně.

 

Výběr stravy přes internet:www.strava.cz

Přihlašovací údaje obdrží strávník ve školní jídelně u administrativní pracovnice Ing. Ivety Medkové.

Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím.

 

Po přihlášení ke školnímu stravování si nový strávník zakoupí čip za 115,– Kč. Čip slouží k vyzvedávání obědů. U výdejního okénka přiloží čip na čtečku, kde se na displeji v kuchyni zobrazí objednaný chod, velikost porce a/nebo odhlášený či vyzvednutý oběd.

Když strávník čip zapomene, administrativní pracovnice překontroluje, zda je oběd zaplacený nebo objednaný a provede výdej oběda. V případě nefunkčnosti čipu bude čip vyměněn zdarma, při jeho poškození  nebo ztrátě je povinnost strávníka zakoupit čip nový.

 

 

Dne 27. 8. 2018                                                                           Jana Mikulášková

                                                                                               (vedoucí  školní  jídelny )

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu