Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Jana Mikulášková

Školní jídelna – telefon:

(+420) 515 537 184

Školní jídelna – e-mail:

mikulaskova@zs.mokra.cz

Přihlašování, odhlašování stravy:

jidelna@zs.mokra.cz

Objednávání stravy:

www.strava.cz číslo zařízení: 3776heslo:    variabilní symbol

číslo účtu šk. jídelny

111096957/0300

 

Informace pro strávníky

Změna stravného od 1.9.2017

Cena obědů ve školní jídelně

žáci 7–10 let 23,–Kč / 1 oběd  měsíční záloha 500,–Kč
žáci 11–14 let 25,– Kč 550,–Kč
žáci 15 a více let27,–  Kč  600,–Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9.-31. 8.).

Platby strávníků

1. Trvalým příkazem vždy do 15. dne v měsíci na měsíc následující. Je možné zaplatit stravné jednorázově na půl roku nebo celý rok. V takovém případě se strávník přihlašuje na následující měsíc sám.

Číslo účtu jídelny: 111096957/0300

2. Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školní jídelny, má následující dny obědy odhlášeny. Oběd bude přihlášen, až když dojde platba na účet školní jídelny. Přihlášení a odhlášení obědů lze provést na webových stránkách www.strava.cz. Pro výběr přes internet jsou důležité přihlašovací údaje, které strávník obdrží při přihlášení ve školní jídelně. Obědy se přihlašují a odhlašují ob jeden pracovní den (např. pondělní oběd se odhlašuje nebo přihlašuje nejpozději ve čtvrtek). První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit. Dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole, to znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen s výjimkou prvního dne absence. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, může žák odebrat stravu za sníženou úhradu, tj. finanční normativ, pouze první den nemoci, jinak bude úhrada doúčtována na cenu oběda v plné výši včetně provozních nákladů a to i v případě, že žák stravu nevyzvedne.

Odhlášení a přihlášení obědů, příkazy z banky, výdej a vrácení čipů a veškeré informace ohledně stravného, vyřizuje stravenkářka paní Věra Sadloňová, e-mail: jidelna@zs.mokra.cz, tel.: 515 537 184.

Dne 10.7.2017
Jana Mikulášková, vedoucí školní jídelny

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal