Rozpočet školy

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
Mokrá 352
664 04 Mokrá Horákov
Rozpočet provozních nákladů v roce 2019 (v tis.Kč)  
účet popis účtu rozpočet
  Výdaje  
  Neinvestiční výdaje  
511 opravy a údržba 600
501 všeobecný materiál 400
501 ochranné pracovní pomůcky 15
501 knihy, učební pomůcky 45
501 drobný hmotný majetek 200
502 elektrická energie 600
502 spotřeba vody 150
502 spotřeba plynu  850
502 spotřeba pohonných hmot 20
518 výkony spojů 60
512 cestovné 10
521 mzdy mimo státní rozpočet (vč. odvodů) mzdová účetní, ŠJ-cizí strávníci, dohody, ŠD 520
528 závodní stravování 230
551 odpisy 120
549 pojistné 50
501 potraviny 3 000
51850 služby + GDPR 300
51850 plavání 70
521,524 Výdaje na platy+odvody poskytnuté ze SR 22 847
  Výdaje celkem 30 087
  Příjmy  
  Neinvestiční příjmy  
672 Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 400
602,603 příjmy vlastní 840
602 potraviny 3 000
672 příjmy na platy+odvody poskytnuté ze SR 22 847
  Příjmy celkem 30 087
     
     
  Investiční náklady  
  Investiční výdaje (výměna plynových kotlů) 2 000
  Investiční příjmy (výměna plynových kotlů) 2 000
Zpracovala: Eva Bego Dis.
Schválil: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
16.11.2018
Školská rada projednala a schválila dne: 26.11. 2018
Rada obce Mokrá-Horákov projednala a schválila dne: 28. 11. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021  
Rok 2020  
Příjmy: v tis. Kč
příjmy od zřizovatele 3650
vlastní příjmy 3850
příjmy ze SR na platy a odvody 23129
příjmy celkem 30629
výdaje 7500
výdaje ze SR na platy a odvody 23129
výdaje celkem 30629
Rok 2021  
Příjmy: v tis. Kč
příjmy od zřizovatele 3700
vlastní příjmy 3900
příjmy ze státního rozpočtu na platy a odvody 23200
příjmy celkem 30800
výdaje  7600
výdaje ze státního rozpočtu na platy a odvody 23200
výdaje celkem 30800
Zpracovala: Eva Bego
Schválil: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D
Školská rada projednala a schválila dne: 26. 11. 2018
Rada obce Mokrá-Horákov projednala a schválila dne: 28. 11. 2018
Vyvěšeno dne: 21. 12. 2018

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter