Rozpočet školy

Základní škola Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
Mokrá 352
664 04 Mokrá Horákov
Rozpočet  v roce 2018 (v tis.Kč)  
účet popis účtu rozpočet
  VÝDAJE  
  Neinvestiční výdaje  
511 opravy a údržba 450
501 všeobecný materiál 324
501 ochranné pracovní pomůcky 10
501 knihy, učební pomůcky 44
501 drobný hmotný majetek 200
502 elektrická energie 450
502 spotřeba vody 150
502 spotřeba plynu  600
502 spotřeba pohonných hmot 20
518 výkony spojů 70
512 cestovné 10
521 mzdy mimo státní rozpočet (vč. odvodů) mzdová účetní, školní jídelna – cizí strávníci, mzda učitelka 2. třída 520
528 závodní stravování 190
549 pojistné 50
551 odpisy 140
518 služby 350
501 potraviny 2 650
521,524 Výdaje na mzdy+odvody poskytnuté KÚ JMK  18 284
  Výdaje celkem 24 512
     
  Příjmy  
672 Dotace na provoz od obce  2 788
602,603 Předpokládané příjmy organizace 790
602 potraviny 2 650
672 Příjmy na mzdy+odvody poskytnuté KÚ JMK  18 284
Příjmy celkem   24 512
Zpracovala: Iveta Kalábková
Schválil: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Školská rada projednala a schválila dne: 6.11.2017
Rada obce Mokrá-Horákov projednala a schválila dne: 27. 11. 2017
Vyvěšeno dne: 12. 12. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Mokrá-Horákov pro období 2019–2020
2019
Příjmy: v tis. Kč
Předpokládané příjmy od zřizovatele 3 520
Předpoklládané vlastní příjmy 3 505
Předpokládané výdaje 7 025
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy 20 112
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy 20 112
2020
Příjmy: v tis. Kč
Předpokládané příjmy od zřizovatele 3 375
Předpoklládané vlastní příjmy 3 555
Předpokládané výdaje 6 930
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy 21 123
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy 21 123
Zpracovala: Iveta Kalábková
Schválil: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Školská rada projednala a schválila dne: 6.11.2017
Rada obce Mokrá-Horákov projednala a schválila dne: 27. 11. 2017
Vyvěšeno dne: 12. 12. 2017

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu