Novinky výpis

Věc: Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

 

Zápis žáků k povinné školní docházce

pro školní rok 2020/21

se koná

v pondělí 6. dubna 2020 a v úterý 7. dubna 2020 vždy od 13.00 do 17.00 hod.

v budově Základní školy Mokrá-Horákov

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020.

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,  může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Pro dítě narozené od září do konce prosince je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické poradny Brno nebo Brno-venkov), pro dítě narozené od ledna do konce června doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře [§36, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků).

 

K letošnímu zápisu přijdou i děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dostupná v mateřských školách a na http://zsmokra.cz včetně Poučení o právech dle zákona 110/2019 Sb.).

 

 

 

 

                                                                                     Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Příloha pro MŠ: Časový rozpis zápisu

Tabulku pro časový rozpis zápisu obdrží ředitelky mateřských škol.

Děti, které mateřskou školu nenavštěvují, přijdou k zápisu v tento den po telefonické domluvě termínu.

 

                                                          
Vážení rodiče,

 

dovolujeme si vás pozvat na velmi zajímavou přednášku Mgr. Jiřího Haldy a to ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 16.30 hodin v ZŠ Pozořice.

Téma: Emoční a sociální zralost u dětí.

zajimavy-seminar-zralost-u-detiKurz Edukativně-stimulačních skupin

 

Vážení rodiče předškolních dětí,

 

ESS začínají ve čtvrtek 9.1.2020 v 16 hodin v ZŠ Mokrá.

ESS budou začínat od ledna 2020 vždy ve čtvrtek v 16 hodin v základní škole v těchto termínech: 9.1.2020, 16.1.2020, 24.1.2020, 6.2.2020, 13.2.2020.

Rozdělení dětí je do 4 předškoláckých skupinek.

 

V mateřské škole v těchto termínech: 20.2.2020, 27.2.2020, 5.3.2020, 12.3.2020, 19.3.2020.

 

Děti si s sebou budou nosit tužku(trojhrannou), pastelky, gumu, pracovní sešity k ESS.

Pracovní sešity obdrží rodiče v MŠ po zaplacení kurzu. Cena kurzu je 800 Kč.   Kurz je nutné uhradit v týdnu od 6.-9.1.2020 hotově u p. uč. ve třídách MŠ.


Naši sedmáci na horách neztrácejí čas a upozorňují na sebe i mimo školu. Více se dozvíte:

https://olomouc.rozhlas.cz/do-jeseniku-se-za-zimnimi-sporty-vypravili-prvni-skolaci-8125204


Vážení rodiče,

na hřišti u školy byla 25. listopadu instalována do fotbalových branek nová síť. Spolu se starostkou obce žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád. Jedná se zejména o děti, za které zodpovídají rodiče! Je zakázáno lézt po plotu, houpat se na brankových sítích. Na ovál je dovoleno vstupovat pouze ve vhodné běžecké obuvi, v žádném případě není možné vjíždět sem na kolečkových bruslích, koloběžkách či kole! V prostorách hřiště udržujte čistotu. Úklid odpadků by měl být samozřejmostí!

Je v zájmu nás všech, aby hřiště zůstalo v dobrém stavu a sloužilo ke svému účelu co nejdéle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Barbora Švehlová a Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby v ranních hodinách parkovali svá auta na parkovišti u jídelny nebo u hřiště. Kvůli zastavování aut při krajnici dochází k dopravní zácpě a nepřehledné rizikové situaci na komunikaci.

 

Děkujeme.

 

Vedení školy


Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

  • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
  • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

  • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
  • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
  • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.
obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zdeVážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter