Novinky výpis

Naši mladí vodáci ze sedmých a osmých tříd dorazili v pořádku na místo určení a velmi se již těší na "divokou vodu".


Přijeli jsme v pořádku a ubytovali se v chatkách. Naštěstí přestalo pršet, takže všechno je v pořádku, i první oběd nám chutnal.

Žáci 6 A/B



Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že termín schůzky pro předškoláky v červnu byl změněn. Schůzka se uskuteční v úterý 11. 6. 2019 v 17h v prostorách školy.

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy


Upozornění pro rodiče strávníků:
 - Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119 je možné stravování žáka pouze v jeho přítomnosti ve škole. To znamená, že v případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen.
 - Odhlášení obědů: na další den lze odhlásit oběd telefonicky (tel. 515 537 184 ), nebo e-mail mikulaskova@zs.mokra.cz, jidelna@zs.mokra.cz, nejpozději do 13.00 hod.
 - První den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, vstup do jídelny je pouze zadním vchodem v době od 11.30 do 13.30 hod. Ostatní dny je povinnost strávníka oběd odhlásit.
Podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. může dítě za sníženou cenu (tj. finanční normativ ) odebrat stravu pouze první den nemoci (tzv. neplánované nepřítomnosti), jinak za neodhlášené obědy bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše:
žáci 7-10 let 55,-- Kč
žáci 11-14 let 57,-- Kč
žáci 15 a více let 59,-- Kč
a to i v případě, že stravu nevyzvedne („strava propadne“). Ceny jsou platné od 1.2.2019.
 - Žádáme rodiče, aby dětem připomínali nošení čipu k vydání obědů.


Změna čísla účtu , adresy a telefonního čísla:
 - Zákonný zástupce strávníka je povinnen nahlásit všechny změny v osobních údajích strávníka včetně změny čísla účtu a to ve školní jídelně Mokrá-Horákov u administrativní pracovnice paní Ing. Ivety Medkové nebo vedoucí jídelny Jany Mikuláškové.


Děkuji
S pozdravem Jana Mikulášková (vedoucí jídelny)


Vážení rodiče,

dovolujeme si vám oznámit, že od 3. 1. 2019 v naší škole pracuje školní psycholog -  Mgr. et Mgr. Eva Švecová – v případě potřeby se lze  s ní zkontaktovat emailem na svecova@zs.mokra.cz nebo v pondělí a středu od 8 - 15 hodin na telefonu 737 731 736. (Pracovna školní psycholožky je na červeném schodišti v učebně Speciální pedagogiky).



Naše základní škola se stejně jako v roce minulém zúčastní v letošním školním roce 2018/19 projektu Obědy pro děti.

Projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Organizace Women for women, která projekt spravuje, celkem v loňském školním roce zajistila školní obědy pro 6.912 dětí a do projektu se zapojilo  876 škol nebo školních jídelen. Vydaná částka činí téměř 28 milionů korun.

Projekt je ve škole nastaven s čerpáním od 1. října, takže pokud se ještě mezi rodiči najdou tací, u nichž se situace změnila přes prázdniny mohou kontaktovat ředitele školy na e-mailové adrese reditel@zs.mokra.cz a dohodnout si termín pro vyřízení náležitostí pro přihlášení do svého dítěte do projektu školy.

 V Mokré 23. 8. 2018                                                 Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy


Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete v záložce Ke stažení -> Informace. Přihlašovací údaje budou rodičům rozdány na třídních schůzkách. Pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy. Manuál pro práci s elektronickou ŽK


Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter