Novinky výpis

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, uděluji žákům školy z provozních důvodů ředitelské volno na den 7. 5. 2018.

Celodenní provoz školní družiny bude v případě zájmu zákonných zástupců žáků zajištěn.


Vážení rodiče,

v pondělí 16. dubna v době 16.00 – 18.00  se v prostorách školy konají hovorové hodiny.

S vedením Klubu rodičů můžete také v tomto čase prodiskutovat  způsob spolufinancování naší ZŠ.

Členové Klubu rodičů Vám budou k dispozici v učebně biologie v přízemí školy.

V Mokré 3. 4. 2018                                                   Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy


Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Mokrá-Horákov, příspěvková organizace se koná ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 13,00 do 18,00 hodin. více

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Desatero pro rodičeManuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete v záložce Ke stažení -> Informace. Přihlašovací údaje budou rodičům rozdány na třídních schůzkách. Pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy. Manuál pro práci s elektronickou ŽK


Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal