Distanční výuka v novém roce

28. 12. 2020

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k výuce od pondělí 4. 1. 2021 v souvislosti s přechodem do 5. stupně dle opatření vlády ČR

Je povolena osobní přítomnost:  

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Protože se doporučuje organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd,

bude začínat výuka tříd 1B a 2B v 7. 45 hodin – vstup do školy je otevřen od 7.30, 1A a 2A v 8.25 hodin  - vstup do školy otevřen od 8.10 (dle příjezdů autobusů z Velatic a Hostěnic).

 

časový plán vyučovacích hodin 1B a 2B

časový plán vyučovacích hodin 1A a 2A

1.hodina

7.45 -8. 30

1.hodina

8.25 - 9.10

2. hodina

8.40 - 9.25

2. hodina

9.20 - 10.05

3. hodina

9.45 - 10.30

3. hodina

10.25 - 11.10

4. hodina

10. 40 - 11.25

4. hodina

11.20 - 12.05

5. hodina

11.35 - 12.20

5. hodina

12.15 - 13.00

výuka jednotlivých předmětů probíhá dle platného rozvrhu

 

 • Třídy 1AB vstupují a vychází hlavním vchodem
 • Třídy 2AB vstupují a vychází vchodem u žlutého schodiště (nejbližší vchod od školního hřiště)
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.  
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny včetně ranní družiny – od 6.15 hodin do 16.30 tedy budou fungovat všechna čtyři oddělení podle tříd:

Oddělení 1 – 1A - Drahotská

Oddělení 2 – 1B - Veselá

Oddělení 3 – 2A - Kudličková

Oddělení 4 – 2B – A. Nantlová, Vaňáčková (!! Dětský klub - provoz až do 18.00)

  

Školní stravování

 • Všichni žáci mají přihlášené obědy – pokud při distančním vzdělávání nemáte zájem o vyzvedávání obědů přes výdejní okénko v době

12.30 – 14.00 hod., je nutné oběd odhlásit

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).  
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

                                 

  S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter