Zápis do prvních tříd

7. 2. 2020

Věc: Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

 

Zápis žáků k povinné školní docházce

pro školní rok 2020/21

se koná

v pondělí 6. dubna 2020 a v úterý 7. dubna 2020 vždy od 13.00 do 17.00 hod.

v budově Základní školy Mokrá-Horákov

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020.

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,  může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Pro dítě narozené od září do konce prosince je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické poradny Brno nebo Brno-venkov), pro dítě narozené od ledna do konce června doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře [§36, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků).

 

K letošnímu zápisu přijdou i děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dostupná v mateřských školách a na http://zsmokra.cz včetně Poučení o právech dle zákona 110/2019 Sb.).

 

 

 

 

                                                                                     Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Příloha pro MŠ: Časový rozpis zápisu

Tabulku pro časový rozpis zápisu obdrží ředitelky mateřských škol.

Děti, které mateřskou školu nenavštěvují, přijdou k zápisu v tento den po telefonické domluvě termínu.

 

                                                          


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter