Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov

 

 

Název projektu: Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016337

Příjemce: Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Naše škola je příjemcem projektu s názvem „Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov“, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016337, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem projektu je zavedení fungujícího a kvalitního systému péče pro děti 1. stupně ZŠ Mokrá-Horákov mimo školní vyučování tak, aby došlo ke sladění pracovních povinností rodičů s povinnostmi rodinnými. Předpokládá se, že tento cíl povede ke zvýšení zaměstnanosti matek na MD/RD

 

Projekt je zaměřen na realizaci níže uvedené aktivity:

 

DĚTSKÝ KLUB ZŠ MOKRÁ-HORÁKOV

 

V provozu je jedno oddělení dětského klubu. Klub je otevřen v ranních hodinách od 6:15 hod do 7:15 hod a následně po skončení vyučování od 11:30 hod do 18:00 hod. Otevírací doba klubu se prolíná s otevírací dobou školní družiny, ale je s prodlouženou otevírací dobou. Z důvodu vyšší efektivity dochází od 16:30 hod ke sloučení žáků ze školní družiny do oddělení dětského klubu, jehož otevírací doba je do 18 hod. Klub je v provozu každý pracovní den po celou dobu školního roku. Je vedena denní evidence přítomných dětí s cílem provozovat dětský klub takovým způsobem, aby nedocházelo k omezení rodičů žáků 1. stupně při výkonu jejich zaměstnání.

 

Prostory, které jsou v rámci této aktivity využívány, poskytuje ZŠ Mokrá-Horákov. Pro oddělení dětského klubu je k dispozici učebna, která byla využívána v rámci jednoho oddělení školní družiny (oddělení školní družiny bylo přemístěno do jiných prostorů). Prostory byly vybaveny novým nábytkem a herními prvky.

 

Pro aktivity projektu je z OPZ vyčleněna částka 2 253 039,18 Kč.

 

Doba realizace projektu: září 2020–prosinec 2022.

 

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. ředitel školy

 

 

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

Pomahame mimo

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter