Aktuálně

8. 4. Nástup do školy!

Vážení rodiče,

posílám Vám harmonogram školy od pondělí 12. 4.

 • 12. – 16. 4. nástup žáků 3. – 5. ročník

 

 • 19. – 23. 4. nástup žáků 1. a 2. třída – bude upřesněno v příštím týdnu

5A  - Začátek výuky (žáci ve třídě) v 7. 45 - žáci vchází hlavním vchodem, asistent pedagoga ve třídě při prezenční výuce a testování -  Jiří Marek

4A - Začátek výuky (žáci ve třídě) v 7. 45 - žáci vchází vchodem u červeného schodiště, asistent pedagoga ve třídě při prezenční výuce a testování -  Mgr. Lucie Ilgnerová

3A - Začátek výuky (žáci ve třídě) v 7. 45 - žáci vchází vchodem nejblíže ke školnímu hřišti u svých šaten, asistent pedagoga ve třídě při prezenční výuce a testování -  Mgr. Miloslava Šmerdová

4B - Začátek výuky (žáci ve třídě) v 7. 55 - žáci vchází vchodem u červeného schodiště, asistent pedagoga ve třídě při prezenční výuce a testování -  Eva Pánková

3B - Začátek výuky (žáci ve třídě) v 7. 55 - žáci vchází vchodem nejblíže ke školnímu hřišti u svých šaten, asistent pedagoga ve třídě při prezenční výuce a testování -  Jana Neuerová

5B - Začátek výuky (žáci ve třídě) v 8. 05 - žáci vchází hlavním vchodem, asistent pedagoga ve třídě při prezenční výuce a testování - asistentka Renata Civínová

!!! žáci se vyzvedávají u vchodu nejdříve 20 minut před vyučováním

 • Rozvrhy tříd najdete v EŽK/rozvrhy a na webu školy ve složce Ke stažení/rozvrhy
 • Ranní družina je k dispozici, žáci se samotestují při příchodu do ranní družiny
 • Testování probíhá samoodběrem viz. odkazy

https://drive.google.com/file/d/1CMRMMBgD1eyMefCTmyH3BuJsvJqQK4yl/view

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

 • Vždy v pondělí a ve čtvrtek ve třídě v první vyučovací hodině.
 • Žáci 1. – 3. ročníku mohou mít zákonné zástupce jako dopomoc - pokud víte, že Váš syn / Vaše dcera/ samoodběr nezvládne.
 • V případě doprovodu dítěte probíhá testování vždy 25 minut před vyučováním v testovacím centru ve školní družině, kde si Vás před vchodem do družiny převezme asistent pedagoga dané třídy.
 • Rodiče náležící k IZS, jejichž děti jsou žáky naší školy a jsou do 10 let, mohou navštěvovat prezenčně školu i v době online výuky – v tomto případě kontaktujte ředitele školy pro bližší domluvu na reditel@zs.mokra.cz
 • Výuka probíhá ve zdravotních rouškách, vybavte děti více kusy, kdo zapomene, máme k dispozici na sekretariátě školy
 • Vzhledem k rozdílným časům začátků výuky nelze zajistit návaznost na odjezdy autobusů do Velatic a Hostěnic
 • Každá třída má svoji družinu a své prostory
 • Na 2. stupni mají žáci možnost chodit na individuální konzultace – žáci se netestují, všechny konzultace probíhají odpoledne v časech 13.00 – 16.00 v učebnách biologie a fyziky, jsou dobrovolné
 •  Pro 9. ročník nabízíme z předmětů ČJ/M pro 6 členné skupiny
 • Výuka probíhá bez zpěvu a tělesné výchovy (pouze vycházky do okolí, vybavte prosím děti vhodným oblečením a obuví)
 • Výdej obědů – všichni jsou přihlášeni – kdo nechce oběd, odhlaste telefonicky nebo mailem v pátek 9. 4., stejně další týden pro 1. a 2. ročník
 • Při odmítnutí testování je omluvená absence, na žáka se pohlíží jako na nemocného a je mu zadáváno učivo, ale nemá nárok na distanční výuku

 

                                               S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas,Ph.D.,  ředitel školy

22. 3. Elektronický zápis do první třídy

elektronicky-zapis-do-prvni-tridy

Doplňující informace k zápisu naleznete zde, nebo na webu školy v sekci Ke stažení  v oddíle Informace.

Potřebné formuláře najdete v sekci Ke stažení v oddíle Formuláře.

Vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci bude možné uskutečnit prohlídku školy pouze virtuálně na tomto odkazu: https://1url.cz/nz7B7

Děkujeme za pochopení

31. 3. Soutěžte s námi!

KROKOVÝZVA vol.1 & společně na Olymp

krokovyzva

31. 3. Změň své okolí

zmen-sve-okoli

Zdárně pokračujeme v teď už i našem projektu "Pomáháme spolu mimo školu". Pomozte nám rozhodnout, který nápad máme na konci školního roku realizovat. Hlasujte v naší anketě. Zde si ji můžete otevřít: https://bit.ly/zmensveokoli

Na Den Země 22. dubna se dozvíte, který projekt zvítězil. Děkujeme za váš názor a jsme zvědaví, jak to dopadne. Žákovský parlament ZŠ Mokrá-Horákov

8. 3. Den otevřených dveří bude! Online!

Vážení rodiče!

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče o prohlídku naší školy připravit nechceme. Nachystali jsme pro Vás hit letošní distanční výuky na základních školách - únikovou hru s názvem Den otevřených dveří online.

Odkaz na hruhttps://1url.cz/nz7B7

online-dod

4. 3. Žákovský parlament se zapojil do projektu Pomáháme spolu mimo školu

Žákovský parlament se zapojil do nového projektu

banner-na-projekt-nahled

Jsme součástí projektu Pomáháme spolu mimo školu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund . Cílem projektu je aktivní zapojení do dění kolem nás a možnost změny prostřednictvím miniprojektů. Jsou to naše nápady na změnu, které podle nás prospějí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Zapojení jsou žáci, učitelé, studenti VŠ i místní obyvatelé. Odbornou spolupráci poskytují odborníci z RezekvítkuNadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita. Náš projekt je ve fázi rozpracovávání čtyř vítězných návrhů.  O jeho doufáme zdárném pokračování navzdory této mimořádné době vás budeme aktuálně informovat.-) Pracujeme na tom v každé volné chvíli. Žákovský parlament ZŠ Mokrá-Horákov.

1. 3. Výuka pro 1. a 2. ročník

Vážení rodiče,

 

informuji Vás, že rozvrhy pro 1. a 2. třídu nebudou vyvěšeny centrálně na webu, ale budou domluveny následovně:

 • 1AB online třídními schůzkami dnes 1. 3. 2021 v 17.00 hodin
 • 2AB zprávou třídního učitele přes systém BAKALÁŘI

 

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

1. 3. Sdělení školní psycholožky

Vážení rodiče,

i v době uzavření školy nabízím Vám i Vašim dětem podporu, a to formou telefonických či online konzultací. V případě zájmu mě můžete kontaktovat přes e-mail, eŽK či telefon (kontakty najdete v záložce ,,Škola/Školní poradenství“).

Pro žáky jsem vytvořila učebny v Google Classroom (Školní psycholog), kde žáci najdou podrobné informace k mé činnosti i možnostem, jak mě kontaktovat.

 

Přeji, aby se Vám i Vašim dětem dařilo zvládat distanční výuku a celkově stávající situaci pokud možno s klidem a pevnými nervy.

 

Jana Pospíšilová, školní psycholožka, ZŠ Mokrá-Horákov

28. 1. Omlouvání žáků přes eŽK

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se snažíme zjednodušit chod školy v distančním režimu, a proto Vám nabízíme možnost omlouvat absenci Vašich dětí pomocí naší eŽK. Podrobný návod naleznete na webu školy v sekci Ke stažení v oddíle Informace. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

                                                     Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

27. 1. Informace k platbě za 2. pololetí školní družiny a školního klubu


Vážení rodiče,

platby za druhé pololetí budou úměrně sníženy  o nevyčerpanou částku z 1. pololetí 2020/21.

 • Pro 1. a 2. třídu -  platba za ranní a odpolední družinu bude ponížena o 200,- Kč, platba za odpolední družinu o 150,- Kč.

Pokyny s konkrétní částkou obdržíte od třídního učitele prostřednictvím emailu.

 • Pro 3. třídu bude platba ponížena za ranní a odpolední družinu o 500,- Kč, platba za odpolední družinu o 375,- Kč.

 Důležitá upozornění:

Platbu v 2. pololetí provedou ZATÍM POUZE zákonní zástupci žáků 1. a 2. tříd.

Platbu  3. tříd  provedou  zákonní zástupce AŽ do 14 dnů od nástupu dětí do školy dle pokynů, které obdrží emailem od třídních učitelů. Částka bude úměrně snížena JEŠTĚ ZA NEVYČERPANOU ČÁST V 2. POLOLETÍ!!!

                               S POZDRAVEM Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

20. 8. Obědy ve školní jídelně

Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny

24. 2. Dětský klub

informace-pro-rodice-detsky-klub

6. 9. Elektonická žákovská pro všechny

Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

 • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
 • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

 • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
 • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
 • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.


24. 6. Obědy do škol

obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zde

Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

Pomahame mimo

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter