Aktuálně

11. 2. Jarní prázdniny

Přejeme všem krásné prožití jarních prázdnin a načerpání sil do dalších náročných školních dnů.

Kolektiv pracovníků ZŠ Mokrá - Horákov

cherry-blossoms-2218781__480

5. 2. Absolventské práce na naší škole

PREZENTACE ABSOLVENSTKÝCH PRACÍ PRO VEŘEJNOST

 

V úterý 19. února od 17.00 v sále Mediatéky pořádá ZŠ Mokrá-Horákov prezentaci vybraných absolvenstkých prací žáků 9. ročníku. Rodiče, přátelé školy i široká veřejnost jsou srdečně zváni. 

Žáci a učitelé ZŠ Mokrá - Horákov

4. 2. Oznámení rodičům

Vážení rodiče,

 

-        v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele dojde k přerušení činnosti školní družiny v době jarních prázdnin 11. 2. - 15. 2. 2019.

 

 

Dále Vám oznamuji, že v souvislosti s konáním naší tradiční akce „Valentýnské trsáníčko“ ve středu 6. 2. 2019 bude uskutečněna redukce výuky v těchto třídách na druhém stupni:

  • 6B a 9A bude končit výuku po 5. vyučovací hodině (12.30 hodin)
  • 6A, 7AB, 8AB bude končit výuku po 6. vyučovací hodině (13.25)

 

S pozdravem Tomáš Pětivlas, ředitel školy

29. 1. Národní testování

Úspěch v Národním testování,
na podzim 2018 se naše škola zapojila do projektu "Národní testování".

A někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v rámci našeho kraje. Nejúspěšnějším žákům a žákyním přišlo ocenění jejich práce.


oceneni-zaku-bez-jmen

Blahopřejeme!

28. 1. Upozornění pro rodiče strávníků

Upozornění pro rodiče strávníků:
 - Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119 je možné stravování žáka pouze v jeho přítomnosti ve škole. To znamená, že v případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen.
 - Odhlášení obědů: na další den lze odhlásit oběd telefonicky (tel. 515 537 184 ), nebo e-mail mikulaskova@zs.mokra.cz, jidelna@zs.mokra.cz, nejpozději do 13.00 hod.
 - První den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, vstup do jídelny je pouze zadním vchodem v době od 11.30 do 13.30 hod. Ostatní dny je povinnost strávníka oběd odhlásit.
Podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. může dítě za sníženou cenu (tj. finanční normativ ) odebrat stravu pouze první den nemoci (tzv. neplánované nepřítomnosti), jinak za neodhlášené obědy bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše:
žáci 7-10 let 55,-- Kč
žáci 11-14 let 57,-- Kč
žáci 15 a více let 59,-- Kč
a to i v případě, že stravu nevyzvedne („strava propadne“). Ceny jsou platné od 1.2.2019.
 - Žádáme rodiče, aby dětem připomínali nošení čipu k vydání obědů.


Změna čísla účtu , adresy a telefonního čísla:
 - Zákonný zástupce strávníka je povinnen nahlásit všechny změny v osobních údajích strávníka včetně změny čísla účtu a to ve školní jídelně Mokrá-Horákov u administrativní pracovnice paní Ing. Ivety Medkové nebo vedoucí jídelny Jany Mikuláškové.


Děkuji
S pozdravem Jana Mikulášková (vedoucí jídelny)

18. 1. Pozvánka na školní ples

Vážení rodiče,

rád bych vás pozval na náš školní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února od 20ti hodin v Kulturním domě Horákov.

Dovoluji si vás informovat, že zákonní zástupci žáků  9. A budou mít přednostní právo na koupi lístků na třídní schůzce, která se bude konat 28. 1. 2019. Prodávat lístky bude paní učitelka Hořavová. Pro ostatní rodiče budou lístky k dispozici od 4. 2. 2019 v knihovně u paní Ivany Brzobohaté, rezervaci provedete přes odkaz na webových stránkách obce nebo telefonicky přímo v knihovně, kde si lístky také zaplatíte a vyzvednete. Lístek bude stát 150 Kč.

V případě zájmu lze dát sponzorský dar (finanční, tombola) – kontaktu - Mgr. Eliška Konrádová nebo ředitele školy. Sponzorské lístky jsou k daru samozřejmě zdarma.

plakat_skola_mokra_horakov_ples_na_web

 

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas,Ph.D. ředitel školy

18. 1. Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku ohledně přijímacího řízení na střední školy, která se bude konat v pondělí 28. ledna 2019 od 17.00 ve třídě 9. A (modré schodiště). Schůzka je určena rodičům žáků devátých tříd a také rodičům žáků ze sedmých a pátých tříd, kteří by se rádi zúčastnili přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia.

Za ZŠ Mokrá-Horákov výchovná poradkyně Petra Tannenbergová

10. 1. Školní psycholog

Vážení rodiče,

dovolujeme si vám oznámit, že od 3. 1. 2019 v naší škole pracuje školní psycholog -  Mgr. et Mgr. Eva Švecová – v případě potřeby se lze  s ní zkontaktovat emailem na svecova@zs.mokra.cz nebo v pondělí a středu od 8 - 15 hodin na telefonu 737 731 736. (Pracovna školní psycholožky je na červeném schodišti v učebně Speciální pedagogiky).

13. 12. Sběr víček a plechovek:

Žákovský parlament vyhlašuje:

Vyhlášen nový sběr

sber

11. 9. Harmonogram pedagogické činnosti

Vážení rodiče,

v sekci Škola/Organizace školního roku naleznete nově informace o termínech TS, HH, PR, termíny uzavírání klasifikace, zápisu k PŠD, dni OD a ŘV.

                                                                                      Vedení školy

11. 9. Kroužky

Vážení rodiče,

 

oznamujeme Vám, že dnem 17. 9. 2018 (pondělí) začínají školní zájmové kroužky. Jejich přehled, místo, datum a čas najdete v sekci ŠKOLA/KROUŽKY. Splatnost kroužku za I. pololetí je do 31. 10. 2018 a  za II. pololetí do 28. 2. 2019.

11. 9. Nové zvonění

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že od 11. 9. 2018 dojde k úpravě časového plánu vyučovacích hodin, kdy v odpoledních hodinách  začíná 7. hodina již v 13,30, 8. hodina v 14.20 a 9. hodina v 15.10.

                                                                                                 Vedení školy

7. 9. Elektronická žákovská info

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás upozornili na zprovoznění systému "Elektronické žákovské knížky". Na nový školní rok Vám budou přidělena NOVÁ přístupová hesla, rodičovská i žákovská. V případě ztráty Vám bude vydáno nové, ale bohužel z bezpečnostních důvodů pouze osobně ve škole. Děkujeme za pochopení.

28. 8. Zahájení školního roku Hudební školy R. Meluzína

Zahájení školního roku Hudební školy R. Meluzína proběhne dne 3.9.2018 od 16:00 v učebně přírodopisu. více

28. 8. Obědy do škol

Naše základní škola se stejně jako v roce minulém zúčastní v letošním školním roce 2018/19 projektu Obědy pro děti.

Projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Organizace Women for women, která projekt spravuje, celkem v loňském školním roce zajistila školní obědy pro 6.912 dětí a do projektu se zapojilo  876 škol nebo školních jídelen. Vydaná částka činí téměř 28 milionů korun.

Projekt je ve škole nastaven s čerpáním od 1. října, takže pokud se ještě mezi rodiči najdou tací, u nichž se situace změnila přes prázdniny mohou kontaktovat ředitele školy na e-mailové adrese reditel@zs.mokra.cz a dohodnout si termín pro vyřízení náležitostí pro přihlášení do svého dítěte do projektu školy.

 V Mokré 23. 8. 2018                                                 Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter