Aktuálně

22. 1. Volby do školské rady

Vážení rodiče, 

 

od pondělí 25. 1. do čtvrtka 28.1. proběhnou na naší škole online volby zástupců rodičů do Školské rady na období 2021 – 2023. Představení kandidátů naleznete v sekci Škola/Školská rada. V příloze zasílám postup pro hlasování.

 

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

Postup pro volbu do školské rady

18. 1. Oznámení školní družiny

Vážení rodiče,

 

-        v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele dojde k přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin 29. 1. 2021.

 

 

S pozdravem Tomáš Pětivlas, ředitel školy

14. 1. Oznámení školní jídelny

Vážení strávníci,

upozorňujeme, že od 25. ledna 2021 se z provozních důvodů bude vařit pouze jedno jídlo, místo obvyklých dvou. Tento stav potrvá do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Školní jídelna při ZŠ Mokrá-Horákov

28. 12. Aktuální rozvrhy v roce 2021

Vážení rodiče,

nové platné rozvrhy pro distanční výuku najdete na našich stránkách v oddíle: Ke stažení v odrážce: Rozvrhy

Platí od 4. ledna do odvolání pro 3. až 9. třídy, první dva ročníky navštěvují školu normálně.

Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

28. 12. Distanční výuka v novém roce

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k výuce od pondělí 4. 1. 2021 v souvislosti s přechodem do 5. stupně dle opatření vlády ČR

Je povolena osobní přítomnost:  

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Protože se doporučuje organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd,

bude začínat výuka tříd 1B a 2B v 7. 45 hodin – vstup do školy je otevřen od 7.30, 1A a 2A v 8.25 hodin  - vstup do školy otevřen od 8.10 (dle příjezdů autobusů z Velatic a Hostěnic).

 

časový plán vyučovacích hodin 1B a 2B

časový plán vyučovacích hodin 1A a 2A

1.hodina

7.45 -8. 30

1.hodina

8.25 - 9.10

2. hodina

8.40 - 9.25

2. hodina

9.20 - 10.05

3. hodina

9.45 - 10.30

3. hodina

10.25 - 11.10

4. hodina

10. 40 - 11.25

4. hodina

11.20 - 12.05

5. hodina

11.35 - 12.20

5. hodina

12.15 - 13.00

výuka jednotlivých předmětů probíhá dle platného rozvrhu

 

 • Třídy 1AB vstupují a vychází hlavním vchodem
 • Třídy 2AB vstupují a vychází vchodem u žlutého schodiště (nejbližší vchod od školního hřiště)
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.  
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny včetně ranní družiny – od 6.15 hodin do 16.30 tedy budou fungovat všechna čtyři oddělení podle tříd:

Oddělení 1 – 1A - Drahotská

Oddělení 2 – 1B - Veselá

Oddělení 3 – 2A - Kudličková

Oddělení 4 – 2B – A. Nantlová, Vaňáčková (!! Dětský klub - provoz až do 18.00)

  

Školní stravování

 • Všichni žáci mají přihlášené obědy – pokud při distančním vzdělávání nemáte zájem o vyzvedávání obědů přes výdejní okénko v době

12.30 – 14.00 hod., je nutné oběd odhlásit

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).  
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

                                 

  S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

23. 10. Sdělení školní psycholožky

Vážení rodiče,

i v době uzavření školy nabízím Vám i Vašim dětem podporu, a to formou telefonických či online konzultací. V případě zájmu mě můžete kontaktovat přes e-mail, eŽK či telefon (kontakty najdete v záložce ,,Škola/Školní poradenství“).

Pro žáky jsem vytvořila učebny v Google Classroom (Školní psycholog), kde žáci najdou podrobné informace k mé činnosti i možnostem, jak mě kontaktovat.

 

Přeji, aby se Vám i Vašim dětem dařilo zvládat distanční výuku a celkově stávající situaci pokud možno s klidem a pevnými nervy.

 

Jana Pospíšilová, školní psycholožka, ZŠ Mokrá-Horákov

28. 8. Opatření v rámci covid-19 pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně epidemie nemoci covid-19 přijala naše škola opatření na základě Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, vydaného MŠMT 17.8.2020.

Přijatá opatření mají za cíl co nejvíce omezit šíření nemoci a umožnit průběh výuky v maximálním možném rozsahu.

                                                                             Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

Celý dokument si můžete přečíst ZDE.

20. 8. Obědy ve školní jídelně

Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny

24. 2. Dětský klub

informace-pro-rodice-detsky-klub

26. 11. Školní hřiště

Vážení rodiče,

na hřišti u školy byla 25. listopadu instalována do fotbalových branek nová síť. Spolu se starostkou obce žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád. Jedná se zejména o děti, za které zodpovídají rodiče! Je zakázáno lézt po plotu, houpat se na brankových sítích. Na ovál je dovoleno vstupovat pouze ve vhodné běžecké obuvi, v žádném případě není možné vjíždět sem na kolečkových bruslích, koloběžkách či kole! V prostorách hřiště udržujte čistotu. Úklid odpadků by měl být samozřejmostí!

Je v zájmu nás všech, aby hřiště zůstalo v dobrém stavu a sloužilo ke svému účelu co nejdéle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Barbora Švehlová a Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

6. 9. Elektonická žákovská pro všechny

Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

 • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
 • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

 • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
 • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
 • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.


24. 6. Obědy do škol

obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zde

9. 10. Bezhotovostní platby

Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.

Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter