Aktuálně

27. 2. Výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

 

vzhledem k opatření vlády od pondělí 1. 3. 2021 přecházejí na distanční výuku i žáci prvních a druhých tříd. V pondělí budou žáci pracovat pouze asynchronním způsobem (pracovní listy) dle pokynů třídních učitelek. Žáci přechází na synchronní výuku (online Google Meet) od úterý 2. 3. 2021. Rozvrhy ke stažení naleznete v pondělí 1. 3. 2021 od 11.00 v sekci Ke stažení/rozvrhy. Žáci mají nárok na stravu, kterou si vyzvedávají do vlastních nádob v době 12.30 -14.00 hodin. V případě, že nebudete využívat službu školní kuchyně, je nutno stravu odhlásit.

 

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

17. 2. Zápis do první třídy

zapis_do_prvni_tridy

Doplňující informace najdete zde, nebo na webu školy v sekci Ke stažení  v oddíle Informace.

Potřebné formuláře najdete v sekci Ke stažení v oddíle Formuláře.

5. 2. Internet bezpečně

Milí žáci

Chcete se dozvědět spoustu zajímavých informací a prověřit si své znalosti? Prostudujte e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny. Škola s největším počtem úspěšných absolventů soutěžního kvízu získá věcnou cenu ve výši 10 000 Kč. Zkuste to a uvidíme. www.kpbi.cz

Vaši parlamenťáci

internet-bezpecne

3. 2. Výsledky voleb do školské rady

                 Výsledky voleb do školské rady jsou k dispozici na webu školy v sekci: Škola, oddílu: Školská rada. Děkujeme za spolupráci.

                                   Vedení ZŠ Mokrá-Horákov a Školská rada při ZŠ

28. 1. Omlouvání žáků přes eŽK

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se snažíme zjednodušit chod školy v distančním režimu, a proto Vám nabízíme možnost omlouvat absenci Vašich dětí pomocí naší eŽK. Podrobný návod naleznete na webu školy v sekci Ke stažení v oddíle Informace. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

                                                     Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

27. 1. Vysvědčení v době koronaviru

Vážení rodiče,

 

v současném epidemiologickém stupni obdrží prozatím výpis vysvědčení POUZE žáci 1. a 2. tříd, kteří fyzicky navštěvují školu. Ostatní žáci obdrží výpis do tří dnů po jejich návratu do školních lavic. S výsledkem Vašich dětí se můžete seznámit v aplikaci BAKALÁŘI / KLASIFIKACE / POLOLETNÍ KLASIFIKACE (v mobilní aplikaci POLOLETÍ).

 

S POZDRAVEM Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

27. 1. Informace k platbě za 2. pololetí školní družiny a školního klubu


Vážení rodiče,

platby za druhé pololetí budou úměrně sníženy  o nevyčerpanou částku z 1. pololetí 2020/21.

  • Pro 1. a 2. třídu -  platba za ranní a odpolední družinu bude ponížena o 200,- Kč, platba za odpolední družinu o 150,- Kč.

Pokyny s konkrétní částkou obdržíte od třídního učitele prostřednictvím emailu.

  • Pro 3. třídu bude platba ponížena za ranní a odpolední družinu o 500,- Kč, platba za odpolední družinu o 375,- Kč.

 Důležitá upozornění:

Platbu v 2. pololetí provedou ZATÍM POUZE zákonní zástupci žáků 1. a 2. tříd.

Platbu  3. tříd  provedou  zákonní zástupce AŽ do 14 dnů od nástupu dětí do školy dle pokynů, které obdrží emailem od třídních učitelů. Částka bude úměrně snížena JEŠTĚ ZA NEVYČERPANOU ČÁST V 2. POLOLETÍ!!!

                               S POZDRAVEM Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

23. 10. Sdělení školní psycholožky

Vážení rodiče,

i v době uzavření školy nabízím Vám i Vašim dětem podporu, a to formou telefonických či online konzultací. V případě zájmu mě můžete kontaktovat přes e-mail, eŽK či telefon (kontakty najdete v záložce ,,Škola/Školní poradenství“).

Pro žáky jsem vytvořila učebny v Google Classroom (Školní psycholog), kde žáci najdou podrobné informace k mé činnosti i možnostem, jak mě kontaktovat.

 

Přeji, aby se Vám i Vašim dětem dařilo zvládat distanční výuku a celkově stávající situaci pokud možno s klidem a pevnými nervy.

 

Jana Pospíšilová, školní psycholožka, ZŠ Mokrá-Horákov

28. 8. Opatření v rámci covid-19 pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně epidemie nemoci covid-19 přijala naše škola opatření na základě Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, vydaného MŠMT 17.8.2020.

Přijatá opatření mají za cíl co nejvíce omezit šíření nemoci a umožnit průběh výuky v maximálním možném rozsahu.

                                                                             Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

Celý dokument si můžete přečíst ZDE.

20. 8. Obědy ve školní jídelně

Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny

24. 2. Dětský klub

informace-pro-rodice-detsky-klub

26. 11. Školní hřiště

Vážení rodiče,

na hřišti u školy byla 25. listopadu instalována do fotbalových branek nová síť. Spolu se starostkou obce žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád. Jedná se zejména o děti, za které zodpovídají rodiče! Je zakázáno lézt po plotu, houpat se na brankových sítích. Na ovál je dovoleno vstupovat pouze ve vhodné běžecké obuvi, v žádném případě není možné vjíždět sem na kolečkových bruslích, koloběžkách či kole! V prostorách hřiště udržujte čistotu. Úklid odpadků by měl být samozřejmostí!

Je v zájmu nás všech, aby hřiště zůstalo v dobrém stavu a sloužilo ke svému účelu co nejdéle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Barbora Švehlová a Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

6. 9. Elektonická žákovská pro všechny

Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

  • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
  • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

  • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
  • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
  • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.


Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter