Aktuálně

23. 6. Výdej obědů 30. 6. 2021

Upozornění pro rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně ZŠ Mokrá-Horákov

  • Dne 30. 6. 2021 bude výdej stravy od 11.30 hod. do 13.00 hod.
  • Odhlášení obědů dne 30. 6. 2021 (vysvědčení), prosíme odhlásit nejpozději do 28. 6.2021 do 13.00 hod telefonicky nebo osobně.  
  •  www.strava.cz
  • Dne 30. 6. 2021 nelze obědy odhlásit ráno telefonicky. Pokud bude mít strávník oběd přihlášen a nepřijde ho sníst do školní jídelny, může si oběd vyzvednout do jídlonosiče do 13.00 hod. Prosíme zadním vchodem do jídelny.  

Děkuji za pochopení, Jana Mikulášková (vedoucí kuchyně)

25. 5. Krokovýzva 6. týden s mapou

Milí účastníci krokovýzvy, zveřňujeme výsledky již 6. týdne úspěšné krokovýzvy.

Současně Vám oznamujeme, že krokovýzva stále pokračuje, ale již bez prezentovaných výsledků na webu školy. Každá třída dál postupuje podle svého plánu a své výsledky budou žáci konzultovat s třídními učiteli.

Chceme touto formou velmi poděkovat všem zapojeným za jejich nadšení, snahu, skvělé výkony a férový přístup k celé akci. Krokovýzvy se zúčastnilo neuvěřitelných 258 žáků z celkových 370. Ocenění patří nejen jim, ale i učitelům a ostatním zaměstnancům školy. Věříme, že krokovýzva pro Vás byla přínosem a že radosti z pohybu zůstanete věrní i nadále.

Děkujeme!

6-tyden

mapa_flag

8. 3. Den otevřených dveří bude! Online!

Vážení rodiče!

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče o prohlídku naší školy připravit nechceme. Nachystali jsme pro Vás hit letošní distanční výuky na základních školách - únikovou hru s názvem Den otevřených dveří online.

Odkaz na hruhttps://1url.cz/nz7B7

online-dod

4. 3. Žákovský parlament se zapojil do projektu Pomáháme spolu mimo školu

Žákovský parlament se zapojil do nového projektu

banner-na-projekt-nahled

Jsme součástí projektu Pomáháme spolu mimo školu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund . Cílem projektu je aktivní zapojení do dění kolem nás a možnost změny prostřednictvím miniprojektů. Jsou to naše nápady na změnu, které podle nás prospějí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Zapojení jsou žáci, učitelé, studenti VŠ i místní obyvatelé. Odbornou spolupráci poskytují odborníci z RezekvítkuNadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita. Náš projekt je ve fázi rozpracovávání čtyř vítězných návrhů.  O jeho doufáme zdárném pokračování navzdory této mimořádné době vás budeme aktuálně informovat.-) Pracujeme na tom v každé volné chvíli. Žákovský parlament ZŠ Mokrá-Horákov.

20. 8. Obědy ve školní jídelně

Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny

24. 2. Dětský klub

informace-pro-rodice-detsky-klub

6. 9. Elektonická žákovská pro všechny

Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

  • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
  • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

  • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
  • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
  • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.


24. 6. Obědy do škol

obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zde

9. 10. Bezhotovostní platby

Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.

Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

Pomahame mimo

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter